פונקציונאליות

הגאדג'ט שהוספת אינו חוקי
כללי

 • תיק לקוח
 • כרטיס פוליסה (חיים/בריאות/סיעוד/רכב/דירה/אחר)
 • כרטיס תביעה

ניהול עסקי

 • ניהול מסלולי שירות ללקוחות
 • גביה באמצעות כרטיסי אשראי

קליטת פרודוקציה מיצרנים ונתונים חיצוניים

 • ממשק אחזקות
 • ממשקים ספציפיים לכל היצרנים (חיים ואלמנטרי)
 • ממשקים לא סטנדרטיים - התאמה אישית למקורות מיוחדים בפורמט אקסל, טקסט, XML.
 • קליטת מסמכים אוטומטית

יצוא נתונים

 • יצוא לאקסל
 • יצוא לממשק אחזקות (XML)

ארכיון מסמכים

 • סריקה
 • שמירת מסמכים בפורמטים PDF, TIFF, MSG, קבצים קוליים ווידאו למיניהם , DOCX, XLSX וכו'
 • קישור לכרטיס לקוח, פוליסה, תביעה, מעקב וכו'
 • הוספת הערות למסמך
 • הוספת תיקייה לחומר נלווה למסמך
 • שליחת מסמך בדואר אלקטרוני
 • תיוק לפי קטגוריות וסוגי מסמכים
 • תיוק מיילים ישר מאאוטלוק
 • תיוק ב"כמויות מסחריות" - בעזרת מסך מפתוח או משימה מתוזמנת אוטומטית

טפסים חכמים

 • הפקת טפסים סטנדרטיים של חברות ביטוח (דוגמא: בקשה לפדיון פיצויים) - מתוך כרטיס לקוח. פרטי הלקוח נשתלים בתוך הטופס אוטומטית.
 • שליחת טופס בדואר אלקטרוני
 • אפשרות לבנות טפסים מיוחדים לבקשת הלקוח

דו"חות ושאילתות

 • דו"חות קבועים (גביה בביטוח חיים, מצב ביטוח וכו')
 • שאילתות סטנדרטיות (איתור לקוחות, ימי הולדת, חידושים וכו')
 • שאילתות תפירה - אפשרות לתשאל את מסד הנתונים תוך כדי הגדרה אישית של קשר בין הטבלאות ותוכן שדות.
 • אפשרות לפתוח כרטיסים מתוך תוצאות שאילתות
 • אפשרות להעביר תוצאות שאילתא לקובץ מקור נתונים למיקרוסופט וורד (מאפשר שליחת הודעות אישיות למספר נמענים)

טיוב נתונים

 • מיזוג מבוטחים
 • מיזוג פוליסות
 • שחזור כרטיסים מחוקים
 • איתור כפילויות
 • איתור מספרי זהות לא תקינים

תורי עבודה - מעקבים

 • מעקבים מנחים: סדר פעולות לפי תרשימי זרימה (עם אפשרות פיצולים ולולאות)
 • מעקבים גמישים: סדר פעולות חפשי
 • קישור פריט מעקב ללקוח/פוליסה/תביעה/מסמך
 • תיקיות לחומר נלווה לכל פריט מעקב
 • הפקת סטטיסטיקה ברמת הארגון ומשתמש
 • אפשרות לנהל תור עבודה בצורת לוח שנה
 • התראות על פיגורים בטיפול בדוא"ל
 • העברה לטיפול משתמש אחר

תזכורות

 • יצירת תזכורת לכל כרטיס בקליק
 • תזכורות למשתמש/ים אחר/ים
 • פתיחת כרטיס רלבנטי מתוך חלונית התזכורות

גביה למעסיקים (ביטוח פנסיוני/ניהול הסדרים)

 • שמירת על מבנה תיק לקוח בעקבות שינוי שכר
 • תמיכה בכל סוגי הצמדה
 • קליטת דיווח ממעסיק בצורה דיגיטלית
 • יצירת ממשקים ליצרנים
 • תמיכה בסטנדרט של משרד האוצר לדיווח בפורמט XML
 • כלי הקמת המפעל
 • כלי בקרה והתאמה
 • תמיכה ברבידי שכר
 • כלי טיפול בהיזון חוזר

אינטגרציה עם מסלקה פנסיונית

 • אפשרות לשלוח בקשות פישינג מכרטיס הלקוח
 • הפקת דו"ח תגובות מגופים מוסדיים
אינטגרציה עם מיקרוסופט אופיס
 • שליחת מייל מכרטיס הלקוח
 • המרה לאקסל מכל טבלה
 • יצירת מקורות נתונים לוורד מתוצאות שאילתא לצורך מיזוג דואר
 • תיוק מיילים מתוך אאוטלוק
 • הפקת דו"חות באקסל
תקשורת
 • שליחת SMS מכרטיס הלקוח
 • חיוג מכרטיס הלקוח
 • תיוק הקלטות
 • אינטגרציה עם מרכזיות (בכפוף לנכונות ספק המרכזיה)

פורטל אינטרנט ללקוחות

 • אפשרות ללקוחות לעיין בתיק הביטוחי שלהם
 • אפשרות למעסיקים לעיין בהפקדות עבור העובדים
 • אפשרות ללקוחות להירשם לשירות באמצאות זיהוי דרך טלפון סלולארי

אוטומציה

 • הפעלת משימות מתוזמנות סטנדרטיות (גיבוי חודשי, בדיקת פיגורים בתורי עבודה, סיכום שבועי לפעילות המשרד)
 • אפשרות לבנות משימות לפי דרישות הלקוח (דוגמא: תיוק מסמכים אוטומטי)

הרשאות

 • הרשאות אפליקטיביות - אפשרות להגדיר אילו סוגי פעולות זמינות למשתמש
 • הרשאות לפי מידור - אפשרות להגדיר קבוצות לקוחות להם ניתנת גישה למשתמש