מה לעשות אם שכחתי סיסמא?

יש לפנות למנהל במשרדכם הרשאי לאפס סיסמאות.