מה זה לקוח אלפון?

ניתן להפריד חלק של ה"לקוחות" הנשמרים במאגר הנתונים כספר טלפונים בלבד. בשביל זה יש לסמן כרטיס כאלפון:


  • אופציה א':

בכרטיס לקוח להקליק על :


ייפתח כרטיס פרטי לקוח. בחלק עליון של הכרטיס יש לסמן את תיבת הבחירה "לקוח אלפון" ולשמור.  • אופציה ב':

להציג את השדה "לקוח אלפון" בחוצץ "כללי" של כרטיס לקוח ולעדכן אותו בהתאם:


כאשר מנוהל מאגר לקוחות אלפון, אפשר למנוע התייחסות של חיפוש לקוחות רגיל מאלפון.


מתפריט עליון >> תכניות שירות >> נוספות. במסך שייפתח לבטל את הסימון בתיבת בחירה "הצג לקוחות אלפון בחיפוש" ולשמור את השינוי בעזרת כפתור :כאשר הסימון בוטל, ניתן יהיה לאתר את האלפון רק במסך איתור לקוחות כאשר נבחר מעמד לקוח "אלפון" או "כולם".