איך לשנות מעמד הפקדה בקופה?

אם במהלך דיווח דרך ממשק מעסיקים התברר שמעמד הפקדה בקופה שגוי, דרוש תיקון בכרטיס הפוליסה. מעמד הפקדה מוגדר בממשק מעסיקים כאחד הערכים הבאים:


  • שכיר

  • עצמאי

  • בעל שליטה


ברוביקון שדה "מעמד הפקדה" מכיל יותר ערכים אפשריים, למשל "חייל". כל ערך שלא תואם את אחד משלושת הערכים של הממשק יתפרש כשכיר.


מיקום השדה בכרטיס פוליסה:


לאחר תיקון יש להפיק קובץ ממשק מחדש. אין צורך ברישום תהליך גביה מחדש.