איך לשנות צבע בשם הלקוח

בעבודה של סוכנות ביטוח יש צרוך להבדיל בין סוגים שונים של לקוחות.

למטרה זו קיים בכרטיס לקוח שדה "סוג לקוח":כדי להקל על זיהוי מהיר של סוג לקוח במבט הראשון על הכרטיס, ניתן להדגיש בצבע שם הלקוח בהתאם לסוג הלקוח. למשל, אנחנו רוצים שלקוח מסוג "VIP" יופיע בצבע אדום.


במצב רגיל כרטיס הלקוח יירא כך:


כדי לשנות את התצוגה, יש לפתוח מסך הגדרות לפי הנתיב:

תפריט עליון >> תכניות שירות >> נוספות ולעבור ללשונית "טבלאות עזר":במסך הנ"ל יש להקליק על כפתור "סוגי לקוחות". תיפתח רשימת סוגי לקוחות:


ברשימה יש לעמוד על השורה עם הסוג הרצוי ולהקליק על הכפתור עריכת צבע: (ראו תמונה למעלה).

ייפתח דו-שיח בחירת צבע:


יש לעמוד עם עכבר על הצבע הרצוי ולהקליק OK.


ברשימת סוגי הלקוחות יש להקליק על ולסגור את הרשימה.

אם נחזור עכשיו ללקוח מסוג VIP, נראה אותו כך: