איך להוסיף שדות נוספים במסך איתור לקוחות?

כברירת מחדל במסך איתור לקוחות מוצגים רק מספר מצומצם של שדות.

כדי להוסיף שדות נוספים יש לבצע צעדים הבאים:


  1. לשלוף תוצאות בעזרת לחצן "החל". לאחר הביצוע לידו יופיע לחצן "שדות נוספים":
  1. להקליק על הלחצן שהופיע. יקפוץ מסך בחירת שדות:


  1. לאתר שדה רצוי, לעמוד עליו עם העכבר, ולגרור אותו לצד שמאל או להקליק על חץ שמאלה.

  2. לחזור על סעיף 3 עבור כל שדה רצוי או לבחור מספר שדות ולהעביר אותם באופן דומה למוסבר בסעיף 3

  3. להקליק על "החל"

  4. לבצע שליפה במסך הראשי מחדש