סוג הקופה אינו מתאים לקידוד האחיד של הקופה

בניסיון לטעון קובץ למסלקה נתקבלה הודעת שגיה בניסוח הנ"ל.


משמעות השגיה:

בקובץ נמצאו מוצרים עם הגדרת סוג מוצר לא מתאים לקופה שהוגדרה באותו מוצר.


דוגמאות:

  • קרן פנסיה  ללא קופה

  • קרן השתלמות ללא קופה

  • קופת גמל ללא קופה

  • פוליסת ביטוח הוגדרה כקרן פנסיה


פתרון:

יש לבצע בדיקה "סוג מוצר במחלוקת", לבצע תיקונים נדרשים וליצור תהליך גביה חדש שישמש הפקת קובץ חדש.