מה לעשות כאשר למעסיק ולמבוטח אותו מספר זהות?

ייתכן מצב שבו מבוטח הנו בעל עסק שמעסיק עובדים. העסק מזוהה ע"י מספר זהותו של בעל העסק. במקרה כזה יש צורך בשני כרטיסים לאותו לקוח - אחד מסוג מעסיק ושני מסוג אדם.


רוביקון לא מאפשר הקמת שני כרטיסים עם אותו מספר מזהה. ניתן להתגבר על זה בעזרת הוספת אפס מוביל למספר הזהות באחד הכרטיסים. אז נוצרת בעיה אחרת: יבוא פרודוקציה מתעלם מאפס מוביל ומבחינתו שני הכרטיסים מהווים כפילות נתונים. במצב הזה יבוא יעדכן את הכרטיס הראשון שיימצא לפי מספר זהות ללא אבחנה. תקלה.


כדי להתגבר על הכפילות מבחינת יבוא, יש לפעול לפי הוראות הבאות:


  1. להקים כרטיס מסוג "תאגיד" עם אפס מוביל במספר הזהות.

  2. להקים כרטיס מסוג "אדם" ללא אפס מוביל במספר הזהות.

  3. להציג בחוצץ "כללי" שדה לתצוגה מקדימה "סוג ישות אומת":  1. בכרטיס המבוטח לקבוע ערך "כמבוטח"

  2. בכרטיס המעסיק לקבוע ערך "כמעסיק"בעקבות ההגדרות יבוא פרודוקציה ידע להבדיל בין מעסיק למבוטח בעלי אותו מספר זהות.