הפקת קובץ מדיה לסוג מוצר מסוים

שאלה: האם אפשר להפיק קובץ מדיה לפנסיה ולביטוח מנהלים בנפרד?


תשובה: במסך הפקת קובץ ממשק כאשר נבחר פורמט או אחרי הפקת הנתונים לקובץ מופיעה לחצן "סוגי מוצר" המאפשר לבצע סינון:


חשוב לציין: הסינון יעבוד תקין רק כאשר בפוליסות עודכן נכון הנתון "סוג מוצר" (כתורת קודמת: "סוג מוצר פנסיוני"):