איך קולטים קבצים ממסלקה פנסיונית?

כאשר מגישים בקשות פישנג/ייעוץ למסלקה, מקבלים בתגובה קבצים בפורמט XML.
כדי לקלוט את הקבצים לרוביקון, יש להיעזר בתוכנת היבוא ולבחור בפורמט "מבנה אחיד". כן, זה אותו פורמט שמשמש קליטת ממשק אחזקות מיצרנים לביטוח פנסיוני.