למה אני לא יכול/ה להמשיך מעקב?

סיבות אפשריות:


  1. תרשים הזרימה של המעקב אינו תקין ולא מאפשר המשך פעילות.

  2. מסך של פריט המעקב הוקטן כך שלא רואים במסך את הכפתור "שמור":


אם להרחיב את המסך בעזרת עכבר הכפתור ייראה: