איך לנעול את כל הלקוחות בפני יבוא?נעילה חוסמת את הפרטים האישיים (כתובות, טלפונים וכו') מעדכון ע"י קליטת פרודוקציה. כל הנתונים הביטוחיים (מה שניתן לראות בכרטיס פוליסה) עדיין יהיו חשופים לעדכון ע"י יבוא.