איך ישפיע צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק על תהליך הגביה למעסיקים?

  1. אם אתם קולטים הפרשות מדי חודש מקובץ מדיה של מעסיק - אין שום שינוי - הסכומים ייקלטו מהקובץ והאחוזים ייחשבו בהתאם.


  1. אם ברצונכם לשנות את ההפרשות ללא קשר לדיווח מעסיק, ניתן לעשות עדכון גורף ברמת המעסיק. כמובן מומלץ לעדכן הפרשות ברירת מחדל.


באופן כללי אין שינוי מהותי בתהליך הגביה