"בתשלום שוטף, דמי הבראה והפרשים חובה להעביר אחוז הפרשה". מה זה אומר?

הודעה זו מתקבלת תוך כדי ניסיון לשמור קובץ ממשק למעסיק. בהמשך מפורטות פוליסות רלבנטיות להודעה.


פשר התקלה: בפוליסות מסוימות (או בתשלום חד-פעמי) לא עודכן שכר ולכן אין אפשרות לחשב אחוז הפרשה.

פתרון: לעדכן שכר בפוליסות רלבנטיות. 
שימו לב: בתשלומים חד-פעמיים שכר הנו נתון אינפורמטיבי בלבד! במסך הגביה יופיעו אפסים באחוזי ההפרשות גם אחרי עדכון השכר - זה תקין:


המערכת תדע לגזור את האחוזים במהלך הפקת הקובץ.

לאחר ביצוע תיקונים יש לרשום תהליך גביה חדש ולחזור על הפקת הקובץ.