איך לעדכן מספר מפעל למעסיק

אופציה 1:


עדכון אגב הפקת קובץ ממשק:


לפני שלב שמירת הקובץ - לסמן תיבת בחירה "בדיקת מס' מפעל":לאחר לחיצה על כפתור שמירה ובחירת שם הקובץ יקפוץ דו-שיח עדכון מספר:זו ההזדמנות להחליף את המספר הקיים ולהקליק OK.אופציה 2


במסך בחירת מעסיק לעמוד עם עכבר על המעסיק שבעניין:לבצע לחיצה ימנית ומתפריט שיקפוץ לבחור "עדכון מספרי מפעל".


במסך שיעלה לבחור את היצרן הרצוי:עם לחיצה של עכבר לפתוח את השדה לעריכה בדומה לשינוי שם תיקיה בחלונות.


להקליד את המספר הרצוי:
בסיום להקליק מחוץ לשדה עריכה:יופיע כפתור .

להקליק עליו לשמירה.


המשימה הושלמה