איך לעדכן מספר פוליסה בתהליכי גביה שכבר נרשמו?

במסך עריכת פוליסה: לבצע לחיצה ימנית על הכותרת "מס' פוליסה" (ייתכנו גרסאות שונות לכותרת לפי סוג המוצר) ומהתפריט שיקפוץ לבחור בסעיף "עדכן מספר פוליסה בתהליכי גביה":