איך לעדכן שדות: מספר קופה, מעמד שכר, חלקיות משרה, סוג מוצר?

עדכון השדות האלה הנו תנאי הכרחי לדיווח תקין למעסיק לפי הוראות האוצר.


לעדכון מספר קופה (מ"ה) יש לבחור אחד הערכים מהרשימה הנפתחת לפי התמונה למטה:


לעדכון מעמד שכר:לעדכון חלקיות משרה יש להקליק על הקישורית :בעקבות הקליק יופיע דו-שיח להגדרת חלקיות משרה:


יש לסמן אחת האופציות:

  • אחוז משרה

  • ימי עבודה בחודש


ולקבוע ערך מספרי בשדה המתאים בשורה הנבחרת. למשל, 10 ימי עבודה בחודש ייראה כך:50 אחוז משרה ייראה כך:
בסיום יש להקליק על "עדכן"

לביטול הנתון יש לסמן אופציה "לא ידוע". במקרה זה המערכת תתיחס לדיווח כברירת מחדל - משרה מלאה.

לעדכון סוג מוצר:

מתפריט "פרטים" לבחור סעיף "פרטי פוליסה":במסך פרטים שייפתח לבחור ערך מהרשימה הנפתחת: