עדכון פרטי סוכנות/משתמש

עדכון פרטי סוכנות

  1. תפריט עליון>>תכניות שירות >> נוספות :  1. לעבור לחוצץ "טבלאות עזר" וללחוץ על כפתור "סוכנויות" :


תופיע טבלת סוכנויות:  1. לעדכן פרטי הסוכנות וללחוץ על "שמור"

שיוך משתמש לסוכנות / עדכון פרטי משתמש


  1. מתפריט עליון >> תכניות שירות לבחור בסעיף "עדכון פרטי משתמש"  1. במסך שייפתח יש לעדכן פרטי משתמש. בשדה "סוכנות" יש לפתוח רשימה ולבחור בסוכנות הרצויה. בסיום להקליק על "אישור" :ניתן לבצע עדכון פרטי משתמשים במסך מרכז:


תפריט עליון >> תכניות שירות >> לשונית "כללי" >> כפתור "משתמשים":ברשימה שתיפתח ניתן לעבור על כל המשתמשים ולעדכן את פרטיהם בחלק השמאלי של המסך:בסיום יש להקליק על .