ביטול חיוב ממתין

לאחר אישור חיובים נוצר תור מועמדים לחיוב - חיובים ממתינים.

בשלב זה ניתן לבטל מועמד לחיוב - למשל כאשר לקוח שילם באמצעי תשלום אחר.


לביצוע ביטול יש לבצע צעדים הבאים:


  1. להפיק דו"ח חיובים ממתינים:
ברשימה שתיפתח בקובץ אקסל יש לאתר את החיוב הרצוי ולקחת את המספר הסידורי שלו מעמודה A:המספר מזהה את החיוב באופן בלעדי.


  1. להקליק על הכפתור "בטל חיוב ממתין":  1. בחלונית שתקפוץ יש להזין את המספר שקיבלנו בשלב 1:  1. להקליק OK ולהמשיך את הפעולה בהתאם להודעות המערכת.