שינוי מטפלים

ניתן לשנות מטפלים לעובדי מעסיק באופן גורף:


אופציה א' - שינוי מטפלים לעובדי מעסיק מכרטיס מעסיק:

  1. לפתוח כרטיס מעסיק

  2. לעבור לחוצץ "כללי"

  3. לבצע לחיצה ימנית בטבלה למטה:  1. לבחור בסעיף "עדכון מטפלים לעובדי התאגיד"


יעלה דו-שיח קביעת מטפלים:
  1. לקבוע את המטפלים הרצויים

  2. להקליק על כפתור "אישור"


אופציה ב' - שינוי מטפלים לעובדי מעסיק ממסך איתור לקוחות:

1. לאתר מעסיק (כאשר סוג ישות נקבעה כ"תאגיד")
2. לעמוד עם עכבר על השורה שבה מופיע המעסיק ולבצע לחיצה ימנית:


להמשיך לפי סעיפי 5-6 מאופציה א'.


אופציה ג' - שינוי מטפלים למבוטחים לפי בחירה במסך איתור לקוחות:


1. לאתר את המבוטחים הרצויים כאשר סוג ישות שנבחרה היא "אדם".
2. לסמן לבחירה את המבוטחים לצורך ביצוע הפעולה,
3. לבצע לחיצה ימנית ולבחור "עדכון מטפלים":להמשיך לפי סעיפי 5-6 מאופציה א'.