שינוי מקום עבודה

במקרה של שינוי מקום עבודה חשוב לא למחוק קשר ישן ולהקים חדש, אלא לבצע שינוי מקום עבודה. זה יעדכן את המשלם בפוליסות מנהלים ממעסיק קודם למעסיק חדש ויצור רישום היסטורי לגבי מקומות עבודה.


  1. לפתוח כרטיס הלקוח, לעובר לחוצץ "קשרים"

  1. לעמוד על השורה של המעסיק הנוכחי ולהקליק על כפתור "שנה" כפי שצוין בתמונה למעלה.


  1. בחלון החיפוש שייפתח לאתר את המעסיק החדש


  1. להקליק על "בחר" או לבצע לחיצה כפולה על השורה עם פרטי מעסיק


  1. להקליק על לשמירה.