ניהול דמי גביה למעסיק

  1. חישוב דמי גביה לפי ברירת מחדל


כאשר לא נעשו הגדרות כלשהן לצורך קביעת דמי גביה למעסיק, החישוב מתבצע לפי שיטת ברירת המחדל:


דמי גביה בגין כל עובד מחושבים כ0.6% מסה"כ פרמיה של אותו עובד אך לא פחות מ10.5 ₪.


  1. חישוב דמי גביה אישי למעסיק


  • שיטה א': שיעור דמי גביה וסכום מינימלי.


החישוב מתבצע באותה שיטה כמו חישוב ברירת מחדל, אך לכל מעסיק ניתן לקבוע ערכים אישיים לשיעור דמי גביה וסכום מינימלי פר עובד. החישוב מתבצע לפי נוסחה:


דמי גביה בגין עובד = שיעור דמי גביה X סה"כ פרמיה  או סכום מינימלי - לפי הגדול שבהם.


  • שיטה ב': סכום קבוע בגין כל עובד.  1. חישוב מיוחד לעובדים במעמד "לגביה בלבד"


כאשר עסק שלכם מתפעל גביה פנסיונית למעסיק, אך חלק של העובדים אינם מבוטחים שלכם, ניתן לקבוע דמי גביה מיוחדים לעובדים האלה ברמת המעסיק. שיטת החישוב תהיה זהה למתואר בסעיף 2 למעלה. החישוב יחול רק על עובדים מסומנים "לגביה בלבד"


4. הפקת דו"חות

  • להפקת דו"חות על בסיס תהליך גביה שבוצע:


כאשר מוצג אחד המסכים של מודול גביה (למשל - רשימת עובדים): תפריט עליון >> תכניות שירות >> דו"חות למעסיקמרשימה שתעלה לבחור דו"ח רלבנטי:הערה: דו"ח "עלות גביה למעסיק" מתייחס למעסיק שנבחר במסך הגביה. כאשר לא נבחר מעסיק - הדו"ח לא רלבנטי.  • בקרה על דמי גביה תוך כדי הכנת תהליך גביה:


במסך סיכום יש לסמן תיבת בחירה "כלול דמי גביה". לרשימת סכומים עבור קופות תתווסף שורת דמי ניהול:ניתן להפיק דרישת תשלום למעסיק באקסל ע"י לחיצה ימנית בטבלה >> דרישת תשלום למעסיק:הדרישה תפרט פרטי חשבונות של הקופות ושל העסק שלכם.