קביעת דמי גביה למעסיק ( עובדים במעמד "לגביה בלבד")

לקביעת ערכי דמי גביה אישיים למעסיק:


  1. לפתוח את כרטיס הלקוח של המעסיק

  2. להציג לתצוגה מקדימה את השדות הבאים:

  • שיעור ד"ג - לא לבלבל עם שדה "שיעור דמי גביה"!

  • ד"ג מינימליים - לא לבלבל עם שדה "דמי גביה מינימליים"!

  • ד"ג קבועים (כחלופה לזוג השדות הנ"ל) - לא לבלבל עם שדה "דמי גביה קבועים"!שימו לב:

  • שיעור דמי גביה נרשם כשבר עשרוני ולא כאחוז. למשל, במקום 0.5% יש לרשום: 0.005

  • כאשר נקבע ערך גדול מאפס בשדה "דמי גביה קבועים" שני השדות האחרים הופכים ללא רלבנטיים.


  1. לרשום ערכים מתאימים בשדות הנ"ל.

  2. לשמור את השינויים בכרטיס המעסיק.