סימון פוליסה "לגביה בלבד"

קיימות שלוש אפשרויות לסמן עובד "לגביה בלבד":


  1. בכרטיס לקוח:2. במסך עריכת פרטים:


  • להציג שדה "לגביה בלבד" (במידה ומוסתר). ניתן גם לשנות מיקום שדה בתצוגה - בעזרת כפתור "ארגן שדות"

  • לסמן את תיבת הבחירה:


3. דרך שינוי גורף