הפקת דו"ח

  1. לעבור למודול גביה

  2. מתפריט עליון לבחור: תכניות שירות >> דו"חות למעסיק:תעלה רשימת דוח"ות:


  1. לסמן את הדו"ח הרצוי ולהקליק על או לבצע לחיצה כפולה על השורה

  2. אם במסך גביה נבחר מעסיק מסוים, יופיעו אופציות: להפיק דו"ח רק לגבי המעסיק הנבחר או לגבי כל המעסיקים. הקליקו על האופציה הרצויה:  1. יופיע מסך קביעת תאריכים:


שימו לב: התאריכים מתייחסים לזמן יצרת קובץ דיווח ברוביקון ולא לזמן הגעת היזון חוזר!


  1. הדו"ח יעלה באקסל. תיעזרו בפונקציות הסינון וכו' לצורך ניתוח הנתונים.