התאמת בחירת עובדים לקובץ מעסיק

מודל הגביה מאפשר נטרול עובדים מרשימה פעליה בקליק פשוט. הבחירה הזאת עלולה להיות לא מסונכרנת עם המצב העדכני שמדווח ע"י המעסיק.


כדי להתאים את הבחירה לדיווח מעסיק לאחר טעינת קובץ הדיווח:  1. במסך יבוא קובץ להקליק על כפתור "הגדרות":


יוצגו אופציות השוואה:

יש לסמן שתי אופציות בלבד: "עובדים חדשים" ו"חסרים בקובץ" ולבטל את שאר האופציות.


  1. להקליק על כפתור "בצע השוואה"

תוצג רשימה עם שני סוגי הערות אפשריים:

פירוש ההערות:

  • ל"נ  = לא נבחר, העובד נמצא ברשימה אך כעת הוא מנוטרל לצורך גביה

  • אין תשלום = בקובץ המעסיק לא נמצא מספר זהות המבוטח


טופ: כדי לבדוק משמעות כל ההערות יש לבצע לחיצה ימנית בעמודה "הערות" ולבחור "מקרא".


  1. לבצע לחיצה ימנית בעמודת ההערות ומתפריט הקופץ לבחור בסעיף "התאם בחירה לקובץ":


תקפוץ שאלה:אם לענות "כן"/"Yes" , אז במידה וקיימים עובדים שנבחרו לגביה אך אינם נמצאים בקובץ מעסיק ירדו מהבחירה.


השאלה הבאה תהיה:אם לענות "כן"/"Yes", אז עובדים שהיו מנוטרלים לגביה אך נמצאו בקובץ המעסיק ייכנסו לבחירה לגביה.


הרשימה תקבל צורה אחידה:


שילוב של "אין תשלום" ו-"ל"נ" הנו תקין לחלוטין: מי שלא מופיע בדיווח מעסיק לא נבחר לגביה.


המשימה הושלמה.