קליטת משכורות מקובץ מעסיק

כדי להשוות משכורת לקובץ לגבי עובד אינדיבידואלי: לגרור את המשכורת מרשימת שגויים לשדה משכורת במסך הגביה:שימו לב: עמודה "משכורת" ברשימה (ראו צילום למטה) מתנהגת באופן מיוחד: קליק על שורה בכל עמודה אחרת גורמת לשינוי בחירה ברשימה: למשל, אם להקליק על שם עובד, התצוגה תישתנה לאותו עובד. בעמודה "משכורת" זה לא קורה - היא משמשת גרירת משכורת בלבד.


כדי להשוות את כל המשכורות לקובץ מעסיק: להקליק על הכפתור במסך השגויים: