הקמת פוליסה חדשה לפי קובץ מעסיק

  1. לעבור לחוצץ "חודש קודם"

  2. לעמוד עם עכבר על הפוליסה החדשה

  3. לבצע לחיצה ימנית ולבחור "קלוט כחדשה":Comments