קליטת עובדים חדשים

אחרי טיפול בבחירת עובדים יש לבדוק האם מדווחים עובדים חדשים. אם נמצאו כאלה, נראה במסך פירוט עובדים עם הערה "חדש":


כדי לעבור למצב הקמת עובדים חדשים יש להקליק על השורה הראשונה עם הערה "חדש".


שימו לב: אין להקליק על עמודה "משכורת" - עמודה זו מתפקדת בצורה מיוחדת - לצורך עדכון משכורת.


בעקבות קליק על השורה יופיע מסך הקמת לקוח:קליק על כפתור "קלוט כולם" יפעיל קליטה רצופה של כל החדשים. לחיצה על כפתור "שמור" תבצע הקמה של העובד הנבחר.


אחרי סיום הקמת חדשים אנחנו עלולים לקבל הודעה מסוג זה:


משמעות הדבר - העובדים הנ"ל כבר קיימים במערכת אך לא קשורים למעסיק הנוכחי. טיפול במקרים האלה דורש אבחנה אינדיבידואלית של כל אחד מהם. כדי להבין איזו פעולה דרושה להסדרת המצב, יש לראות כרטיס לקוח של כל אחד מהעובדים מהרשימה.


לפתיחת כרטיס הלקוח:

  1. לעמוד עם לחיצה ימנית על רשימת עובדים בצד ימין של מסך הגביה:


  1. מהתפריט שיופיע להקליק על סעיף "כרטיס מבוטח". יעלה כרטיס מבוטח שנבחר (לא רלבנטי)

  2. להעתיק מספר זהות מהרשימה של שגויים

  3. להדביק את המספר אל תוך תיבת החיפוש של כרטיס לקוח:

  1. להקיש ENTER או לבצע לחיצה כפולה בתוך תיבת החיפוש. הכרטיס יציג את נתוני העובד בהתאם. יש לעבור לחוץ "קשרים":
  1. להבחין את המצב: אם המבוטח קשור למעסיק קודם - יש להעביר אותו למעסיק חדש. אם לא קיים קשר למעסיק או מדובר במקום עבודה נוסף - יש ליצור קשר למעסיק הנכון. במקרה של כפילות מעסיקים יש למזג את המעסיקים.בסיום טיפול בעובדים חדשים יש לקרוא מחדש את קובץ המעסיק (במידה ולא תתבצע קריאה אוטומטית) בצעדים הבאים:


  1. ייתכן וכותרת מסך היבוא נסתרה ויש להציג אותה שוב ע"י לחיצה על החץ למעלה:

הכותרת תחזור:יש להקליק על כפתור ליד המילים "קריאת קובץ נתונים". (אם תתקבל הודעת שגייה מומלץ לסגור את אקסל ולנסות שוב)


בסיכום אמור להופיע אפס עובדים חדשים.

המשימה הושלמה.