קליטת הפרשות ותשלומים חד-פעמיים

אחרי שסידרנו את המשכורות ועדיין קיימים הבדלים בפרמיה ברשותנו אפשרות להשוות את ההפרשות לקובץ המעסיק באופן גורף:


  1. לשמור את כל השינויים אם טרם נשמרו

  2. לעבור לחוצץ "קובץ מעסיק"

  3. לבצע לחיצה ימנית ברשימת העובדים

  4. מהתפריט שיקפוץ לבחור "קלוט משכורות מקובץ יבוא" >> "כולם":פעולה זו אמורה לפתור את ההבדלים כאשר קיימת אפשרות לזהות את הפוליסות שבקובץ באופן חד-משמעי.


מקרים שבהם זיהוי לא יצליח (למשל בגלל שאין התאמה ביצרן) או כאשר קיים הבדל משמעותי במבנה התיק (למשל, פוליסות חדשות) - יישארו לטיפול אינדיבידואלי.


בדומה לקלטת הפרשות כפי שרואים מתמונה למעלה, קיימת גם אפשרות לקלוט תשלומם חד-פעמיים באופן גורף בעזרת אותו תפריט. חשוב לבטל את התשלומים החד-פעמיים מחודש קודם לפני ביצוע הפעולה.