דיווח שלילי

קובץ ממשק מעסיקים לא מעביר תנועות במינוס, גם כאשר מדובר בדיווח שלילי. עצם העובדה שהסכומים המדווחים יש לגרוע ולא להוסיף נובע מסוג הממשק. שאר מבנה הנתונים זהה לדיווח שוטף.


דיווח שלילי בא לבטל או לתקן תנועות שכבר דווחו ונקלטו ע"י יצרן ולכן אין משמעות לדיווח שלילי בטרם נקלט דיווח שוטף.

תנאי מוקדם להפקת דיווח שלילי - קליטת היזון חוזר לגבי הדיווח הראשוני.ביטול או תיקון של תנועות מציב בפנינו שתי משימות נפרדות:

  • דיווח שלילי ליצרן

  • תיקון תהליך גביה ברוביקון לצורך הבטחת נכונות דוחות גביה


כאשר ניתן להגיע לתוכן הדרוש לדו"ח שלילי בעזרת סינון נתוני תהליך שבוצע כבר או שימוש של תהליך בשלמותו - אין צורך ברישום תהליך נוסף לצורך דיווח. אם לא ניתן להשיג את המטרה בעזרת סינון - יש לבצע תהליך גביה משני במיוחד לצורך הדיווח השלילי. כפי שמוסבר למעלה, התהליך צריך להיות בפלוס בלבלד.


צירוף מסמך


לדיווח שלילי בדרך כלל דרוש צירוף מסמך. על מנת לצרף את המסמך באופן תקין יש לעשות זאת מיד לאחר שמירת הקובץ בעזרת הקישורית שתופיע במסך: "צרף מסמך":לחיצה על הקישורית תפעיל דו-שיח פתחת קובץ. יש לאתר את המסמך המצורף ולאשר.תופיע רשימת קופות שנמצאו בקובץ הדיווח:בד"כ זו קופה אחת. יש השאיר מסומנת את הקופה הרצויה ולהקליק על "אישור".


תופיע שאלה:אם יש רק מסמך אחד לצרף יש לענות שלילית, אם קיימים מסמכים נוספים - לענות חיובית.


בסיום המערכת תפתח תיקייה עם הקבצים הנדרשים לדיווח: קובץ DAT שמכיל את הדיווח ונספחים. שימו לב: שם קובץ הנספח מחולל בהתאם לאפיון ואסור לשנותו.


שימו לב: תהליך צירוף המסמך מבצע גם רישום של המסמך בתוך קובץ הדיווח. לכן דילוג על התהליך ושינוי ידני של שם קובץ הנספח לא יביא תוצאה רצויה וזוג הקבצים יידחה ע"י היצרן.עניינים קשורים:

הפקת קובץ ממשק

סינון קבצי ממשק/דוח"ות גביה לפי מבוטחים

גביה למעסיק