דיווח דמי סליקה

דיווח דמי סליקה ליצרנים מתבצע בפורמט אחיד ע"י שליחת קובץ XML לכל יצרן. טכנית הפקת הקובץ זהה להפקת קובץ פרמיות, אך יש להשתמש בפורמט "מעסיק-דמי סליקה":בהמשך יש לבחור נמען "יצרן" ולאתר את היצרן הרצוי. בסיום תהליך הגדרת הפורמט יופיע לחצן "בחירת מעסיקים" שבעזרתו ניתן לכלול מספר מעסיקים לאותו קובץ.המשך הפקת הקובץ זהה לתהליך הפקת קובץ פרמיות.שימו לב: לא נכנסים לקובץ הדיווח:


כדי לתרגם את הקובץ שייווצר לאקסל ניתן להיעזר בתכנת יבוא - פורמט "מעסיקים-המרת דמי סליקה לאקסל":


נושאים קשורים:

ניהול דמי גביה למעסיק