קליטת נתונים מאקסל

כאשר נמצאת בידיכם רשימת נתונים, למשל לקוחות חדשים, ניתן לקלוט אותם בעזרת תוכנת יבוא במקום להקליד ידנית.

לשם כך יש לנקוט בצעדים הבאים:

1. לבחור פורמט מתאים לנתונים שלכם מרשימה למטה
2. להוריך את קובץ האקסל לדוגמא (קישורית להורדת קובץ נמצאת בסוף כל דף שמוקדש לפורמט מסוים)
3. לערוך קובץ אקסל בהתאם לסדר עמודות שבקובץ הדוגמא
4. לפתוח תוכנת היבא: תפריט עליון >> תוכניות שירות >> יבוא
5. לבחור פורמט מתאים לקובץ ובתור קובץ נתונים לבחור באקסל שערכתם.

חשוב: לצורך זיהוי רשומות בכל פורמט קיים שדה מפתח (בד"כ זה מספר זהות). שדה מפתח הנו שדה חובה. 
           כאשר התוכנה תגיע לשורה שאין בה נתון בשדה מפתח - היא תפרש זאת כסוף הטבלה.
שאר השדות ניתן להשאיר ריקים אלא אם כן בהסבר לפורמט מוגדים שדות חובה נוספים.

בנוסף לזה, כדי למנוע תקלות יש להקפיד על פורמט הנתונים לפי סוג של כל נתון, למשל בשדה מסוג תאריך אין להקליד מלל חפשי וכו'.

פורמטים זמינים:

קליטת פרטי לקוחות - פורמט לקליטת פרטים בסיסיים של אנשים