קליטת פרטי לקוחות

מטרת הפורמט: קליטת לקוחות חדשים ועדכון פרטי לקוחות קיימים (אנשים בלבד - לא קולט ארגונים).

שדה מפתח - מ"ז (A) (חובה לעדכן מספר זהות בכל שורה). המספר אמור להיות חד-ערכי. אם יימצאו יותר משורה אחת בקובץ עם אותו מספר זהות - השורה האחרונה היא שקובעת.

הפורמט יקים אנשים חדשים במערכת במידה ולא ימצא מ"ז קיים.
לקוחות קיימים יתעדכנו בהתאם לקובץ במידה ומועבר נתון. כאשר שדה בקובץ ריק ובמערכת קיים נתון באותו שדה, הערך לא ישתנה.

אין חשיבות לאפס מוביל במספר הזהות!

הפורמט מכיל שדות נוספים (שדות להתאמה אישית) שמשמעותם שונה בכל ארגון.
כדי לתרגם כותרת "שונות" לכותרת שמופיעה ברוביקון שלכם תיעזרו בהסבר להדגרת שדות מסוג זה.
אותו מקור יעזור לכם לקבל קודים מספריים לעדכון שדות מסוג רשימה.
Ĉ
Shlomo Vinishsky,
13 ביולי 2020, 4:31