קישור עובד למעסיק

  1. לפתוח כרטיס הלקוח, לעובר לחוצץ "קשרים"

  1. להקליק על כפתור "+" כפי שצוין בתמונה למעלה

  2. בחלון החיפוש שייפתח לאתר את המעסיק הרצוי


  1. להקליק על "בחר" או לבצע לחיצה כפולה על השורה עם פרטי מעסיק


  1. לסמן סוג קשר "מעסיק" ולהקליק על לשמירה.