מיזוג לקוחות

ניתן למזג לקוחות במסכים הבאים:


המקום הכי כללי לביצוע הפעולה - מסך איתור לקוחות.

ניווט למסך:


בסרגל צד ימני - חוצץ "איתור וטיוב" >> איתור לקוחות:

צעדים לביצוע הפעולה:


  1. לקבוע סוג ישות רצוי: הפעולה אפשרית רק כאשר נבחר "אדם" או "תאגיד":


  1. להקליד קריטריונים לאיתור, למשל שם

  2. להקליק "החל" או להקיש ENTER


בטבלה בחלק התחתון של המסך יוצגו תוצאות החיפוש.


טיפ 1 : ניתן להקליד חלקי שמות / מספרים לצורך החיפוש. סדר של מילים לא חשוב. למשל, חיפש לפי "אביב תל" ו"תל אביב" יתנו אותן תוצאות.


טיפ 2: חיפוש לפי שדה "טלפון" יתבצע בכל 6 מספרי הטלפונים האפשריים.


  1. כאשר הצלחתם לאתר את המועמדים למיזוג, יש לעמוד עם עכבר בגוף הטבלה (לא חשוב מיקום מסוים) ולבצע לחיצה ימנית.


  1. מהתפריט שיקפוץ לבחור סעיף "מזג":


יעלה סרגל מיזוג:
  1. לעמוד עם עכבר על השורה עם הלקוח הראשי - אחד שיותר מסודר לשיקול דעתכם - ולגרור אותו לסרגל:הפרטים שיופיעו על הסרגל יעזרו לכם לאמת את הבחירה


  1. לגרור את הלקוח השני באותו אופן שגררתם את הראשון לסרגל המיזוג:


  1. להקליק על הכפתור "מזג" שבסרגל (תמונה למעלה).


  1. לתת אישור לביצוע פעולה

המשימה הושלמה!