בקרת חיתום ייפוי כח (טופס ב1 / ב2)

 בפוליסת חיים קיימים שני שדות מסוג תאריך: "נחתם ב1" ו"נחתם ב2":


 


כאשר קיימים נתונים בשדות הנ"ל ניתן להסתמך עליהם לצורך בקרה בשתי דרכים:


  1. הפקת רשימת לקוחות ללא חיתום / עם חיתום שפג תוקפו (עברו 10 שנים או יותר). לצורך הפקת הרשימה משמשת שאילתה סטנדרטית "בקרת חיתום ייפוי כח" במודול שאילתות תפירה.


  1. הפעלת התרעה אוטומטית על צורך חיתום בכרטיס לקוח.


בכל פעם שנכנסים לכרטיס לקוח ללא ייפוי כח תקף תנצנץ התרעה ליד שם הלקוח ושם הלקוח יוצג בצבע אדום:כדי לסגור את ההתרעה יש להקליק על שם הלקוח. בכל כניסה הבאה ההתרעה תקפוץ שוב עד שיעודכן תאריך ייפוי כח תקף.


להפעלת ההתרעה ברמת המערכת:


מתפריט עליון יש לבחור: תכניות שירות >> נוספות ולסמן תיבת בחירה לפי התמונה למטה:


בסיום יש להקליק על "החל".