חידוש פוליסה אלמנטרית

כדי לסמן סטטוס פוליסה מבחינת ביצוע חידוש, קיים שדה "חידוש" עם שלושה ערכים אפשריים: "בוצע", "טרם בוצע", ו"לא בוצע". כאשר תאריך סיום הפוליסה נמצא בחודש נוכחי, פוליסות שכבר טופלו יש לעדכן עם ערך "בוצע" או "לא בוצע" בשדה "חידוש". זה אומר שהפוליסה טופלה ואמורה לרדת מרשימת העבודה.


כדי לבצע חידוש בצורה נוחה ויעילה, מומלץ סדר פעולות הבא:

  1. להעלות את הכרטיס הלקוח הרלבנטי

  2. לעבור לחוצץ "אלמנטרי". פוליסות נועדות לחידוש מודגשות עם צבע כחול.

  3. לעמוד עם עכבר על שורת הפוליסה ולבצע לחיצה ימנית. מהתפריט שיקפוץ לבחור בסעיף "חדש פוליסה":


המערכת תעתיק את הפוליסה שנבחרה לפוליסה חדשה, אם תקופת ביטוח לשנה הבאה:


  1. לתקן את מספר הפוליסה בהתאם ולהקליק על לשמירה. בפוליסה הישנה השדה "חידוש" יקבל אוטומטית ערך "בוצע".


המשימה בוצעה.