דוחות גביה למבוטח

אופציה 1: הפקת דוחות אישיים.


א. בסרגל ימני לפתוח מודול "גביה" ולהקליק על כפתור "דו"חות אישיים":ב. במסך חיפוש שיקפוץ לאתר את המבוטח הרצוי ולאשר ע"י לחיצה כפולה או קליק על "בחר"

ג. במסך הפקת דו"ח לבחור את הדו"ח רצוי:


ד. להקליק על או לבצע לחיצה כפולה על השורה.


הערה: ניתן להגיע למסך הפקת דוחות אישיים גם מרשימת עובדים ולדלג על החיפוש:אופציה 2: הפקת דו"ח לתאגיד עבור מבוטח בודד.א. במסך גביה לעמוד ברשימת עובדים על העובד שעבור מתבקש דו"ח ולבצע לחיצה ימנית:ב. מתפריט שיקפוץ לבחור סעיף "דוחות לתאגיד".

ג. ממסך הפקת הדו"ח לבחור בדו"ח הרצוי:ד. במידת צורך לסמן תיבת בחירה "קר' השתלמות". כאשר בוצעה בחירה, הדו"ח יציג רק קרנות השתלמות. ללא בחירה - הדו"ח יכלול שאר הביטוחים ללא קרנות השתלמות.


ה. להצגת הדו"ח להקליק על או לבצע לחיצה כפולה על שם הדו"ח.


הדו"ח יכלול רק פרטי העובד שנבחר בסעיף א' למעלה.