שחזור פריטים מחוקים

ניתן לשחזר מסל מחזור פריטים הבאים:

  • לקוח

  • פוליסה

  • תביעה

  • מסמך ארכיון


לאיתור פריט מחוק יש לפתוח מסך איתור רלבנטי (איתור לקוחות, איתור פוליסות, איתור תביעות או איתור מסמכים) , לסמן אופציה לחתך "מחוק" ולבצע שליפה. לעמוד על השורה הרלבנטית ולבצע לחיצה ימנית. מהתפריט שיקפוץ לבחור "שחזר":המשימה הושלמה.