קביעת סיסמת כניסה למשתמש

כל משתמש יכול לקבוע / לשנות את סיסמת הכניסה לרוביקון:


מתפריט העליות >> תכניות שירות >> לבחור בסעיף "שינוי סיסמה":


ייפתח מסך קביעת סיסמה:כאשר קובעים סיסמה בפעם ראשו יש להשאיר את השדה "סיסמא נוכחית" ריק, אחרת יש להקליד בו את הסיסמה הנוכחית.


לאחר מכן יש להקליד את הסיסמה החדשה פעמיים - בשני השדות הבאים.


אם ברצונכם שהסיסמה תיזכר במחשב שלכם, ניתן לסמן את תיבת הבחירה "זכור".