מבנה כרטיסים

יחידות מידע עיקריים מנוהלים בצורה של כרטיסים.


כאשר משתמש פותח כרטיס כלשהו בחלון נפרד ומשנה את גודלו, הכרטיס זוכר את המידות שלו ובפעם הבאה ייפתח בגודל שלאחר השינוי האחרון.


רוב הכרטיסים ברוביקון, כמו כרטיסי לקוח, פוליסה, תביעה, מבוססים על עיצוב משותף המכיל שלושה חלקים: כותרת, טבלה ותצוגה מקדימה.


כותרת הכרטיס מכילה שדות חשובים לזיהוי הפריט ופקדים לביצוע פעולות.


סרגל פעולות בכרטיס


בתמונה למטה מוצג סרגל הפעולות הסטנדרטי המשותף לרוב הכרטיסים:


מעבר עם עכבר מעל הכפתור גם יזכיר את המשמעות שלו בעזרת רמז - מלל קופץ ברקע צהוב:חוצצים


לצורך הצגת תכנים שונים כרטיס מכיל חוצצים. ניתן לעבור מחוצץ לחוצץ בעזרת לחיצה על לשונית עם מלל מתאים:ניתן לבחור חוצצים לתצוגה ולקבוע את סדרם בכל כרטיס בעזרת לחיצה ימנית על אחת הלשוניות ובחירת אופציה "בחר חוצצים":בחירת אופציה שנייה תיקבע את החוצץ הפעיל כחוצץ ברירת מחדל.

כדי לבחור חוצצים לתצוגה או לשנות את סדר הופעתם בשורת הלשוניות יש לגרור את הלשונית הרצוי למקום הרצוי:בסיום ביוצע השינויים יש לאשרם בלחיצה על "שמור" או לבטלם בעזרת לחיצה על "בטל".


טבלה


כאשר מופעל חוצך מסוים, תוכן הטבלה שמתחת לשורת הלשוניות מתחלף בהתאם.

טבלה נועדה להצגת רשימת פריטים שקשורים לכרטיס, למשל פוליסות של מבוטח.


הרכב וסדר השדות שבטבלה ניתן להתאים לפי רצון המשתמש. לחיצה ימנית בתוך טבלה תיפתח תפריט קופץ
קליק על סעיף "בחר שדות לטבלה" יפתח את דו-שיח בחירת השדות:שדות שמופיעים בצד "להציג" יופיעו בטבלה.

לאישור הבחירה יש להקליק על "החל".


כדי להתאים רוחב עמודות בטבלה יש לבצע שתי פעולות:

  1. לשנות את הרוחב בעזרת גרירה של גבול בין הכותרות:


  1. לבצע לחיצה ימנית בתוך הטבלה ולבחור בסעיף "שמור רוחב עמודות"לחיצה כפולה על שורה בטבלה תיפתח כרטיס לפריט שמוצג באותה שורה, למשל, כרטיס פוליסה.


תצוגה מקדימה


משמאל לטבלה יכולה להופיע חלונית עם תוכן מתחלף בהתאם לשורה שנבחרה בטבלה. חלונית זו נקראת "תצוגה מקדימה". ברוב המקרים היא מורכבת משדות של הפריט שניבחר בטבלה, למשל, של פוליסה. אמנם אותם שדות אפשר להציג גם בטבלה, אך בתצוגה מקדימה ניתן גם לעדכן את הערכים של השדות.


ניתן לבחור שדות לתצוגה מקדימה ולשנות את סדר הופעתם באותה דרך ששדות לטבלה:


  1. לחיצה ימנית בתוך הטבלה

  2. סעיף "בחר שדות לתצוגה מקדימה"


כאשר נבחרו הרבה שדות לתצוגה מקדימה ניתן להיעזר בחיפוש שדה לפי כותרתו ו/או ערכו:


ייפתח דו-שיח חיפוש שדה:כאשר השדה מופיע עם צבע רקע תכלת - השדה הנו לקריאה בלבד: .