קבלת הצעות ללקוח

לפתיחת מחולל ההצעות: תפריט עליון >> פעולות >> הצעות רכב:הערה: אותו סעיף ניתן לקבל גם מהתפריט הקופץ בלחיצה ימנית בתוך טבלה בחלק התחתון של הכרטיס.


יעלה מסך מחולל ההצעות, בו ניתן לעדכן פרמטרים שונים לגבי הרכב והנהגים. במידה ובכרטיס הלקוח קיימות פוליסות עם מספרי הרישוי, המספרים יופיעו ברשימה לבחירה. מאידך, אפשר להקליד את מספר הרישוי גם ידנית. לא ניתן לחולל הצעות ללא מספרי רישוי.


כדי להפעיל את תהליך קבלת ההצעות לאחר מילוי הפרטים יש להקליק על הלחצן "קבל הצעות" המסומן בצילום למטה:
כתוצאה של תהליך קבלת ההצעות תופיע טבלה ממוינת בסדר עולה של סה"כ פרמיה.

ניתן להעביר את הטבלה לאקסל בעזרת הכפתור בפינה עליונה שמאלית. אפשר גם לראות פרטים נוספים (או הודעת שגיאה) לכל שורה בעזרת כפתור "פרטים". ניתן גם לבצע פעולות בעזרת כפתור "פעולות" בשורה מתאימה.