דרישות היצרנים להפעלת השירות


חברה

מס' סוכן

שם משתמש

זיהוי מיוחד

תנאים נוספים

איילון

*

*


בקשה לחברה להפעיל את השירות

הכשרה

*בקשה לחברה להפעיל את השירות

הפניקס

להזין פיקטיבי
הראל

*

*כלל

*

*

*


מגדל

*

*

*

הסכם סודיות

מנורה

*