הגדרות לחברות ביטוח

אם טרם מילאתם פרטי סוכנות / משתמש יש לעשות זאת.

שלב הבא - להגדיר פרטי סוכנות בכל חברת ביטוח רלבנטית. 


כדי להגיע למסך ההגדרות:

א. תוכניות שירות >> נוספות:ב. לעבור לחוצץ "טבלאות עזר"

ג. לבחור את הסוכנות הרלבנטית מרשימה

ד. להקליק על הכפתור "זיהוי סוכנות ביצרן":
ברשימה שייפתח יש לבחור בחברה רצויה ולעדכן את השדות הנדרשים:שימו לב: חובה להגדיר פרטי סוכן לפחות לאחת מהחברות הבאות:

  • הראל

  • איילון