קליטת לידים / פתיחת מעקבים

ניתן להפעיל דף קליטת לידים (הפניות של לקוחות פוטנציאלים) שלא דורש סיסמה ורישום. ניתן גם להטמיע את הדף באתר אחר.


מילוי פרטים ושליחתם באמצעות הדף תיפתח לקוח חדש (במידה ולא זוהה קיים) וכאופציה תפתח גם מעקב.


ניתן להגדיר רשימת נושאים לצורך פתיחת מעקבים שונים בהתאם.


כאופציה אפשר להפעיל גם את הדף לצורך פתיחת מעקבים ללקוחות קיימים ללא צורך ברישום. ניתן להגדיר מטפלים במעקבים בהתאם לנושאים.