בקרת פעילות בפורטל

ניתן להפיק שאילתות לגבי פעילות באתר. שאילתה סטנדרטית שנותנת פירוט כניסות לאתר נקראת "פעילות בפורטל לקוחות 30 ימים אחרונים"