הרשמה לשרות

לקוח שהוקם ברוביקון עם מספר זהות, מספר טלפון סלולרי ותאריך לידה יכול להירשם לשרות באופן עצמאי. בדף כניסה יש לסמן "הצטרפות לשרות" וללכת לפי הנחיות שיופיעו במסך.הלקוח יקבל SMS עם סיסמה זמנית לצורך זיהוי. כמו כן, המערכת תבצע אימות מספר זהות ותאריך לידה. לאחר הרשמה מוצלחת מספר הזהות ישמש שם משתמש.