כרטיס לקוח

כרטיס לקוח של רוביקון מבוסס על מבנה כללי של כרטיסי המערכת עם כמה תוספות.רישום היסטורי


בחוצץ כללי קיימת טבלה שניתן להוסיף אליה רשומות עם מלל חפשי. הרשומות הופכות לקריאה בלבד בעת שמירתן. תאריך ושם משתמש מעדכנים אוטומטית.  כדי להוסיף רשומה יש להקליק על כפתור בחלק עליון של הכרטיס או על המילה "הוסף" מעל הטבלה.


כאשר מתבצע שינוי מקום עבודה בחוצץ "קשרים" או בעזרת מסך "העברת עובדים" מתווספת לטבלה רשומה שמתארת את שינוי מקום העבודה באופן אוטומטי.


הצגת שם סוכנות


כאשר לקוח משויך לאחת הסוכנויות/סניפים שהוגדרו במערכת, מוצג שם הסוכנות מעל שדות לתצוגה מקדימה בכרטיס הלקוח:איתור לקוח


לצורך איתור/חיפוש לקוח יש להקליד בשדה חיפוש את ערך החיפוש:ניתן להקליד חלקי שמות מופרדים ע"י רווחים. החיפוש יציג את כל הלקוחות שבשמות שלהם מופיעים כל החלקים שהוקלדו:בדוגמה למעלה החיפוש תפש את כל השמות שבהם קיימים גם צירוף אותיות "מש" וגם "רא".


ניתן גם להקליד מספר זהות או חלקו:ניתן גם להקליד כמה חלקי מספר זהות:


ניתן גם אתר לקוח בחיפוש מדויק לפי מספר לקוח (מספר סידורי שהמערכת מעניקה אוטומטית לכל לקוח). החיפוש הזה דורש הקלדה של ערך מדויק בלבד בשדה "מספר לקוח":בדוגמה למעלה החיפוש תפש את כל המספרים שבהם קיים צירוף "314" וגם ספרה "5".


עריכת פרטי לקוח


לצורך עריכה אפשר להיעזר בשדות לתצוגה מקדימה כמו בכל כרטיס סטנדרטי של רוביקון. כמו כן, קיים מסך עריכה עם מבנה קבוע. כדי להציג את המסך יש להקליק על כפתור הממוקם בחלק עליון של הכרטיס:

לחיצה על הכפתור תיפתח מסך עריכה קבוע:הצגת סיכום ביטוחי של הלקוח


לפעמים יש צורך לקבל סיכום של תיק הלקוח במבט מהיר, למשל כדי לתת הצעה רלבנטית אגב שיחה טלפונית עם הלקוח.


קליק על הכפתור ליד שם הלקוח:יפתח דו"ח סיכום של מצב הביטוח שמסכם פרטים כלליים, סיכום כיסויים בביטוח חיים, חסכונות ופירוט פוליסות אלמנטריות :


חשוב: סיכם הכיסויים מתבצע על בסיס מידע שמגיע עם פרודוקציה מיצרנים.