מסך בחירת עובדים

מסך בחירת עובדים הנו "שער הכניסה" למודל הגביה. ניווט למסך:

סרגל ימני: גביה >> רשימת עובדים:כדי לאכלס את המסך עם נתונים יש לבחור מעסיק ע"י הקלדה בשדה "תאגיד" הקשת ENTER, או לחלופין אפשר להקליק על קישורית "בחירת תאגיד" ולבחור מעסיק מרשימה ולאחר מכן לחזור לרשימת העבודים בעזרת כפתור בסרגל הימני.


כברירת מחדל המסך מציג את העובדים שקשורים אליהם פוליסות חיים משולמות ע"י אותו מעסיק. העובדים שקשורים למעסיק בתור עובדים אך אין להם פוליסות משולמות על ידיו לא מוצגים. ניתן להוסיף גם אותם לתצוגה באופן יזום - ע"י לחיצה ימנית בגוף הרשימה >> הצג לקוחות ללא פוליסות.


משמאל לשם המעסיק מופיעה קישורית שנותן חיווי למצב הזמינות של המעסיק לטיפול ע"י המשתמש:ייתכנו ארבעה מצבים:

  1. לקריאה בלבד - כאשר אין הרשאה לטיפול במעסיק

  2. סגור לעריכה - כאשר המעסיק זמין

  3. פתוח לעריכה - כאשר המעסיק כבר נמצא בטיפול המשתמש

  4. בטיפול [שם משתמש] - כאשר המעסיק נמצא בטיפול משתמש אחר.


רק משתמש אחד יכול לבצע שינויים בגביה של אותו מעסיק בוזמנית. במצבים 2 ו-3 קליק על הקישורית מחליף את המצב למשנהו.


כאשר המעסיק פתוח לעריכה ניתן לשנות בחירת עובדים ע"י קליק בעמודה הימנית של הרשימה. כאשר עובד נבחר לגביה, בעמודה מופיע , אחרת מופיע .


המטרה של הבחירה או ניטרול של עובדים מרשימת גביה היא ניהול דינמי של תוכן הרשימה. כאשר ידוע שהעובדים המבוטלים כבר לא עובדים במעסיק, ניתן (ורצוי) להעביר אותם למעסיק שלא לגביה, למשל "מפעל X - עוזבים". רצוי להקים מפעלים כאלה לצורך מעקב וניהול קשרי לקוחות יעיל.


כדי להעביר את כל העובדים שמסומנים ב"X" למפעל אחר: לעמוד עם לחיצה ימנית בתוך הרשימה >> "העבר לא פעילים למעסיק אחר":ניתן לשנות בחירה באון גורף בעזרת סטטוס לדיווח.